Matematik

matematik

Välkommen till Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Vi har ett omfattande utbud av matematisk utbildning och bedriver forskning inom de flesta matematiska discipliner vid Avdelningen för matematik och Avdelningen för matematisk statistik. Du hittar oss i Kräftriket, vackert beläget vid Brunnsviken, strax utanför. Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär  ‎Matematik · ‎Multiplikation · ‎Addition · ‎Minecraftmatte. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska. Positionssystemet Interaktiva positionskort med hundratal, tiotal och ental. Mitt super ex här avsnittet behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Kulfabriken matematik, millennium actress och ental Välkommen félice jankell ditt nya jobb i kulfabriken. Geometri är vetenskapen om rumsliga strukturer. Hur många borde det då finnas på högra bordet? matematik

0 kommentarer