Etos logos patos

etos logos patos

Tre bra verktyg att använda i din argumentationsteknik är Ethos (karaktären), Pathos (upplevelsen) och Logos (nyttan). För att lyckas övertyga kunden att fatta ett beslut måste du använda dig utav alla tre aspekter. Argumentationen måste komma från både hjärnan, hjärtat och från själen för att du ska kunna. 1 Steg 1: Ethos, pathos och logos; 2 Steg 2: Finna, planera, formulera, minnas och agera. Förstå och korrigera. 3 Steg 3: Formulera; 4 Steg 4: Smycka; 5 Steg5: Stilfigurer; 6 Övrigt: Kroppsspråket; 7 Exempel på lyckade tal. Olof palmes jultal ; Olof palmes skafferital ; Daniels tal till sin. Logos. Ordet. Kvaliteten på innehållet i ditt material utifrån Nytto och FÖRNUFTsaspekten. Pathos. Hur du lyckas beröra din publik känslomässigt. De som lyssnat på dig, har de haft en upplevelse? Förundran Argumentationsmodell. Inledning (Etos) + Presentera en huvudtes som du ska driva till slutet. Bakgrund/.

Etos logos patos Video

Etos, logos og patos etos logos patos

0 kommentarer