Episurf

episurf

Köp aktier i Episurf B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Episurf Medical AB. Verksamhet: Episurf är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs primära fokus är riktat mot knäleder. Bolagets implantat kan vara applicerbara även på andra leder. Episurf befinner sig i preklinisk. Episurfs Episealer-implantat tillhör gruppen ytersättningsimplantat för knäleden. Vad som skiljer Episealer-implantat från andra, liknande produkter är den individanpassade metoden under tillverkningsprocessen. Episurf ser till att din Episealer är helt anpassad till din ledbroskskada, ledytans kurvatur, brosktjockleken och.

Episurf Video

Episurf Medical #HemmaHos

Episurf - Kia

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Episurf B. Nyckeltalet beaktar både utdelningen och eventuell värdeökning. Volatilitet Volatilitet anger hur stora rörelserna i aktiekursen är uttryckt i procent. Den patientspecifika tekniken utvecklas i samarbete med universitet och kliniska centra i Sverige. Ny videointervju, 5-årsuppföljning av första Episealer®-patienten. Skillnaden mot SMA Glidande medelvärde är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

0 kommentarer