Paraguay

paraguay

riskeras längs gränsen mot Brasilien. Inget fall har ännu rapporterats vid Iguazu falls men en närliggande epidemi pågår i Brasilien och både Världshälsoorganisationen, WHO och myndigheter i USA rekommenderar vaccination för besökare till vattenfallen. En dos vaccin ger livslångt skydd enligt myndigheter i Paraguay. De bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Paraguay är goda men sparsamma. Sveriges ambassad i Buenos Aires har sidoackrediteringsansvar för. Det glest befolkade Paraguay ligger i Sydamerikas inland. Diktatorn Alfredo Stroessner styrde landet med järnhand i närmare 35 år innan han drevs i landsflykt efter en kupp Hans parti, Coloradopartiet, behöll makten till valet och återtog den fem år senare. Trots ökad demokrati präglas Paraguay fortfarande av. paraguay

Lng: Paraguay

Palexia 108
SWEDBANK KUMLA 858
Paraguay 780
Anna nordqvist 548

0 kommentarer