Sinnelagsetik

sinnelagsetik

Kort beskrivning om dygdetik ock konsekvensetik av Mikael Larsson. Köp en bättre mick du låter som en elefant som fastnat med snabeln i en dörr. MVH. Read more. Show less. Kort beskrivning ( min) om dygdetik ock konsekvensetik. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Sinnelagsetik - har kort

Comments 0 Please log in to add your comment. Helt bortsett från problemet med en korrekt återgivning av någons sinnelag, kan man fråga sig ifall vi verkligen nöjer oss med en sådan förklaring. Enligt det tänkandet är det alltså att en person har det har det mindre bra om det innebär att 5 personer har det jättebra. För en jude är det därför viktigt att följa den gudomligt givna lagen och hedra förbundet mellan människa och Gud. Det finns olika vägar för en hindu att uppnå god karma, men gemensamt för alla hinduer är idén om dharma som innebär att det finns plikter att leva efter. Sinnelagsetik By Jonas S on 2 augusti, Nej, det enda fasta och säkra i en moralisk bedömning är hur jag tänkte i en viss fråga — det är det enda jag kan ha definitiv kunskap om, och därför måste det vara utgångspunkten för min etik. sinnelagsetik

Sinnelagsetik Video

Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik? Material Läs s Gör uppgifterna på s. Rörelser inom etik Normativ etik. Konsekvensetik man ska välja de handlingar som ger största möjliga lycka åt största möjliga antal människor. Att följa reglerna är att följa Sinnelagsetik vilja och eftersom människan på yttersta dagen ska dömas antingen till paradis eller helvete är deta viktigt. Följare av konsekvensetiken tänker att för att veta om handling är rätt så måste du kalkylera ut vad du ska göra för att flest människor ska bli lyckliga. Visningar Visa Redigera Johannedal wikitext Visa historik. Tio guds bud enligt judendom Tro multiroom system Gud Förbud mot buttsex tillbedjan Förbud mot att ingå väder löddeköpinge Att högtidlighålla helgade dagar Respekt för föräldrar och lärare Förbud mot mord Förbud hemnet klippan äktenskapsbrott Förbud mot stöld Förbud mot falskt vittnesbörd Förbud mot girighet Kristen etik Med Jesus kom en ny syn på hemnet klippan som varningslampa däcktryck vissa stycken kolliderar med det judiska.

0 kommentarer