Sträng

sträng

SV Synonymer för sträng. Hittade synonymer i 42 grupper. 1. Betydelse: konsekvent [a]. strikt, stringent, bokstavlig, obetingad, egentlig, kategorisk, absolut, bindande, tvingande, ofrånkomlig, sträng. 2. Betydelse: rad [n]. rand (u), kant (u), sträng. 3. Betydelse: svår [a]. omild, bitande, skarp, genomträngande, intensiv. Sträng deltog vid ett tillfälle i nationalekonomisk debatt med en professor. Professorn citerade långa stycken ur utländsk facklitteratur på engelska vilket Sträng, som bara gått sex år i skolan, irriterade sig på. När det blev hans tur replikerade Sträng att han kanske inte hade läst lika mycket nationalekonomi som professorn. Vad betyder sträng! Synonymer till sträng! sträng betyder! sträng. Exempel på användning. Sträng betyder ungefär detsamma som fordrande. Se alla synonymer nedan. Synonymer fordrande, nogräknad, noga, noggrann, fast, bestämd, rigorös, omutlig, eftertrycklig, kinkig, kritisk, samvetsgrann, allvarsam, skrupulös. This will provide handle with the opportunity to shape the hard legislation on animal hångla. Men de behandlades strängt vid nästa dags namnupprop. Vi har arbetat under stränga förhållningsorder från profeten. Lade en på strängen och två på hustaket framför sig. Spände strängen så hårt han orkade.

Sträng - ger inga

Utöver staten , dvs den lön en statare fick in natura ; brödsäd, fodersäd, bostad, bränsle och ett potatisland, fick varje familj en kontantlön på kronor. Sveriges Radio - SR Minnen "Jag hade läst Lenins och Brantings skrifter, och jag kom väl efter eget övervägande fram till att kommunismen inte passade så som läran är; du ska göra revolution, du ska ta livet av dina medbröder och sedan ska du etablera ditt proletariatets diktatur. We do not want to go that far, but we believe that we must issue a solemn and severe warning. Han hade varit strängt upptagen den sista tiden. Religious communities, even the Islamic, are under strict state control or are having a hard time. Sveriges Radio - SR Minnen. Hämtad från " https: sträng

0 kommentarer